Danh sách HLV Nội Kháng Lực

HLV Nội Kháng Lực Đặng Thị Mai Hiến / Huyền Đặng

  • 27/04/2023

HLV Nội Kháng Lực Đặng Thị Mai Hiến / Huyền Đặng Xuất sắc trở thành giảng viên đào tạo Huấn Luyện viên: 50h Kích hoạt Nội Kháng Lực  Tình trạng: đang xét duyệt Huấn Luyện Viên Nội Kháng Lực có thành tích...

Xem tiếp

HLV Energy Nội Kháng Lực Quốc tế Nguyễn Thị Phương Duyên

  • 26/12/2022

HLV Energy Nội Kháng Lực Quốc tế Nguyễn Thị Phương Duyên  Tình trạng: đang xét duyệt Huấn Luyện Viên Nội Kháng Lực có thành tích xuất sắc 2022 🎖️Tốt nghiệp khóa đào tạo Nội Kháng Lực 200H pro Khóa 11 Nội Kháng Lực online:- Thời...

Xem tiếp

HLV Nội Kháng Lực Vũ Thị Hoa Sala

  • 26/12/2022

HLV Nội Kháng Lực Vũ Thị Hoa Sala  Tình trạng: đang xét duyệt Huấn Luyện Viên Nội Kháng Lực có thành tích xuất sắc 2022   🎖️Tốt nghiệp khóa đào tạo Nội Kháng Lực 200H pro Khóa 12 Nội Kháng Lực trực tiếp:- Thời gian: 21/08/2022-...

Xem tiếp

HLV Nội Kháng Lực Phạm Thị Hồng Thắm

  • 26/12/2022

HLV Nội Kháng Lực Phạm Thị Hồng Thắm  Tình trạng: đang xét duyệt Huấn Luyện Viên Nội Kháng Lực có thành tích xuất sắc 2022   🎖️Tốt nghiệp khóa đào tạo Nội Kháng Lực 200H pro Khóa 12 Nội Kháng Lực online:- Thời gian: 21/08/2022- Ngày...

Xem tiếp

HLV Nội Kháng Lực Vũ Thị Phương Thảo

  • 26/12/2022

 HLV Nội Kháng Lực Vũ Thị Phương Thảo   Tình trạng: đang xét duyệt Huấn Luyện Viên Nội Kháng Lực có thành tích xuất sắc 2022   🎖️Tốt nghiệp khóa đào tạo Nội Kháng Lực 200H pro Khóa 13 Nội Kháng Lực trực tiếp:- Thời gian: 01/06/2022-...

Xem tiếp

HLV Nội Kháng Lực Đỗ Thị Kim Oanh

  • 30/11/2022

HLV Nội Kháng Lực Đỗ Thị Kim Oanh   Tình trạng: đang xét duyệt Huấn Luyện Viên Nội Kháng Lực có thành tích xuất sắc 2022    🎖️Tốt nghiệp khóa đào tạo Nội Kháng Lực 200H pro Khóa 8 Nội Kháng Lực online:- Thời gian: 12/10/2021- Ngày...

Xem tiếp

HLV Nội Kháng Lực Võ Kim Phương

  • 25/11/2022

HLV Nội Kháng Lực Võ Kim Phương   🎖️Tốt nghiệp khóa đào tạo Nội Kháng Lực 200H pro Khóa 12 Nội Kháng Lực online:- Thời gian: 01/03/2022- Ngày hết hạn: không hết hạn 🏠Tỉnh thành: TP.Long Xuyên – Tỉnh An Giang.📲Liên hệ: 0988 996 931https://www.facebook.com/vo.phuong.330   Thành tích HLV...

Xem tiếp

HLV Nội Kháng Lực Lan Phượng

  • 22/11/2022

HLV Nội Kháng Lực Trần Thị Phượng  Tình trạng: đang xét duyệt Huấn Luyện Viên Nội Kháng Lực có thành tích xuất sắc 2022 🎖️Tốt nghiệp khóa đào tạo Nội Kháng Lực 200H pro Khóa 9 Nội Kháng Lực  online:- Thời gian: 15/07/2021- Ngày hết...

Xem tiếp