Phương pháp trị liệu cơ xương khớp mới - Yoga trí tuệ người Việt

HLV Nội Kháng Lực Vũ Thị Hoa Sala

HLV Nội Kháng Lực Vũ Thị Hoa Sala

 

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực

 
Tình trạng: đang xét duyệt Huấn Luyện Viên Nội Kháng Lực có thành tích xuất sắc 2022
 
 

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực Vũ Thị Hoa

 

🎖️Tốt nghiệp khóa đào tạo Nội Kháng Lực 200H pro Khóa 12 Nội Kháng Lực trực tiếp:

- Thời gian: 21/08/2022

- Ngày hết hạn: không hết hạn

 

🎖️Tốt nghiệp khóa đào tạo Nội Kháng Lực 300H pro Khóa 1 Nội Kháng Lực trực tiếp:

- Thời gian: 15/12/2022

- Ngày hết hạn: không hết hạn

 

🏠Tỉnh thành: Hà Nội

📲Liên hệ: 0979866518

Link facebook: https://www.facebook.com/hoason.vu

 

 

Thành tích HLV Nội Kháng Lực

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực Vũ Thị Hoa

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực Vũ Thị Hoa

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực Vũ Thị Hoa

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực Vũ Thị Hoa

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực Vũ Thị Hoa