Phương pháp trị liệu cơ xương khớp mới - Yoga trí tuệ người Việt

Sách giáo trình đào tạo Huấn Luyện Viên Nội Kháng Lực 200H PRO - beta

Sách giáo trình đào tạo Huấn Luyện Viên Nội Kháng Lực - beta

Quyển sách này được xây dựng chân thực bởi "chất liệu" là chính hành trình tập luyện Nội Kháng Lực của đội ngũ Huấn Luyện Viên Yoga và kết quả trị liệu thực tế bệnh cơ xương khớp, vận động cho hàng trăm học viên trong suốt gần 10 năm. Mỗi hình ảnh đều được chụp lại trước, trong và sau thực hành trị liệu Nội Kháng Lực, không qua dàn dựng.
 

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

 

 

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN NỘI KHÁNG LỰC ( BETA)

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

Giáo trình Yoga Nội Kháng Lực

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên