Phương pháp trị liệu cơ xương khớp mới - Yoga trí tuệ người Việt

HLV Energy Nội Kháng Lực Quốc tế Nguyễn Thị Phương Duyên

HLV Energy Nội Kháng Lực Quốc tế Nguyễn Thị Phương Duyên

 

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực

 
Tình trạng: đang xét duyệt Huấn Luyện Viên Nội Kháng Lực có thành tích xuất sắc 2022
 

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực

🎖️Tốt nghiệp khóa đào tạo Nội Kháng Lực 200H pro Khóa 11 Nội Kháng Lực online:

- Thời gian: 23//26/2022

- Ngày hết hạn: không hết hạn

🎖️Thành viên Huấn Luyện Viên Energy Nội Kháng Lực chứng nhận quốc tế WYA từ 01/05/2022: https://www.wyayoga.org/teacher/profile/5529
 

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực

 

 

🏠Tỉnh thành: Đức Trọng, Lâm Đồng

📲Liên hệ: 0948833086

Link facebook: https://www.facebook.com/nguyenphuongduyen26.4?mibextid=LQQJ4d

Thành tích HLV Nội Kháng Lực

 

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực

 

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực

 
 
 
 

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực

Huấn Luyện viên Nội Kháng Lực