TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH ASANA 200H CHUYÊN SÂU TRỊ LIỆU ONLINE NỘI KHÁNG LỰC

  • 23/02/2023

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH ASANA 200H CHUYÊN SÂU TRỊ LIỆU ONLINE NỘI KHÁNG LỰC    

Xem tiếp

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TRẢI MẠC CƠ BẰNG ĐÁ NÓNG VÀ TINH DẦU - TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP NỘI KHÁNG LỰC

  • 23/02/2023

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TRẢI MẠC CƠ BẰNG ĐÁ NÓNG VÀ TINH DẦU - TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP NỘI KHÁNG LỰC( học phần mở đầu thuộc khóa tác động trực tiếp chuyên sâu nôi kháng lực 300H)          

Xem tiếp

Sách giáo trình đào tạo Huấn Luyện Viên Nội Kháng Lực 200H PRO - beta

  • 06/01/2022

Sách giáo trình đào tạo Huấn Luyện Viên Nội Kháng Lực - betaQuyển sách này được xây dựng chân thực bởi "chất liệu" là chính hành trình tập luyện Nội Kháng Lực của đội ngũ Huấn Luyện Viên Yoga và...

Xem tiếp